HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHAI BÁO LÍ LỊCH KHOA HỌC TRÊN OMS IBT

  NỘI DUNG:
 1. Hướng dẫn đăng nhập, tạo tài khoản, bạn quên mật khẩu, bạn muốn đổi mật khẩu.
 2. Hướng dẫn khai báo thông tin lí lịch khoa học trên OMS IBT
 3. Một số câu hỏi thường gặp

 4. ĐĂNG NHẬP
  • Click vào Đăng nhập. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin tài khoản như hình dưới:
  • Còn nếu bạn chưa có tài khoản bạn ấn vào nút “Đăng ký mở tài khoản cá nhân” để tạo tài khoản mới.
 5. TẠO TÀI KHOẢN
  • Click vào Đăng ký mở tài khoản cá nhân. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin tài khoản như hình dưới:
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn ấn vào nút “Đăng ký”, nếu đăng ký thành công bạn vui lòng hãy chờ hệ thống quản trị OMS chúng tôi xử lý tài khoản của bạn. Sau đó bạn vui lòng kiểm tra hòm thư (bao gồm cả phần junk mail/spam) để xem phản hồi của chúng tôi, còn nếu đăng ký thất bại hệ thống sẽ thông báo lỗi.
 6. BẠN QUÊN MẬT KHẨU
  • Click vào Quên mật khẩu. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin Email (là Email bạn đã đăng ký) như hình dưới:
  • Khi Click “Gửi yêu cầu” một mật khẩu mới sẽ được gửi vào hòm thư Email của bạn (bao gồm cả phần junk mail/spam).
 7. BẠN MUỐN ĐỔI MẬT KHẨU
  • Click vào Đổi mật khẩu. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin tài khoản như hình dưới:
  • Khi Click “Đổi mật khẩu” nếu thành công bạn vui lòng đăng nhập lại với mật khẩu mới.
 8. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHAI BÁO LÍ LỊCH KHOA HỌC TRÊN OMS IBT
  • Click vào Lí lịch khoa học. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin khai báo lí lịch khoa học như hình dưới:
  • Khi Click “Lí lịch khoa học” bạn sẽ đến trang khai báo lí lịch khoa học
  • Bạn điền đầy đủ thông tin của bạn qua các Tab. Khi Click “Thông tin Cá nhân” bạn hãy điền thông tin cá nhân của bạn vào Form như hình dưới:
  • Khi điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn. Bạn Click “Lưu lại” hoặc “Tiếp theo” (lưu lại và chuyển qua Tab bên cạnh) để lưu lại thông tin cá nhân của bạn như hình dưới:
  • Tab Quá trình Đào tạo. Khi điền đầy đủ thông tin về quá trình đào tạo của bạn. Bạn Click “Lưu lại” hoặc “Tiếp theo” (lưu lại và chuyển qua Tab bên cạnh) để lưu lại thông tin về quá trình đào tạo của bạn như hình dưới:
  • Tab Quá trình Công tác. Khi điền đầy đủ thông tin về quá trình công tác của bạn. Bạn Click “Lưu lại” hoặc “Tiếp theo” (lưu lại và chuyển qua Tab bên cạnh) để lưu lại thông tin về quá trình công tác của bạn như hình dưới:
  • Tab Hoạt động nghiên cứu. Bạn có thể Click link “Cập nhập (Click cập nhật)” của từng mục để bạn có thể cập nhật thông tin về đề tài, dự án, các công trình nghiên cứu, thành tích đạt được, giải thưởng...của bạn như hình dưới:
  • 1. Hướng nghiên cứu theo đuổi chính. Là quá trình nghiên cứu, thực hiện, phát triển khoa học,... của bạn đang theo đuổi.
  • 2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã tham gia thực hiện hoặc nộp hồ sơ. Là thông tin về đề tài/dự án bạn đã tham gia.
  • 3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký. Là công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất.
  • 4. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có).
  • 5. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có).
  • 6. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án đăng ký - nếu có).
  • 7. Giải thưởng(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có).
  • 8. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có).
  • Tab Khác. Là thông tin thêm về bản thân,ngoại ngữ,... Bạn Click “Lưu lại” hoặc “Tiếp theo” (lưu lại và chuyển qua Tab bên cạnh) để lưu lại thông tin của bạn như hình dưới:
  • Tab Xem lại (tiếng Việt). Là xem lại thông tin của bạn với ngôn ngữ là tiếng Việt như hình dưới:
  • 1. Bạn có thể lựa chọn các mẫu CV để In/ Xuất. Nếu in bạn Click vào “Xem và In” như hình dưới.
  • Hệ thống sẽ mở ra một trang mới tại đây bạn có thể In như hình dưới:
  • 2. Bạn có thể lựa chọn các mẫu CV để In/ Xuất. Nếu muốn xuất ra file PDF bạn Click vào “Xuất PDF” như hình dưới.
  • Hệ thống sẽ mở ra một trang mới và file PDF của bạn đã được tải về bạn có thể xem như hình dưới:
  • Tab Xem lại (tiếng Anh). Là xem lại thông tin của bạn với ngôn ngữ là tiếng Anh như hình dưới:
  • Bạn có thể lựa chọn các mẫu CV để In/ Xuất theo ngôn ngữ tiếng Anh theo quy trình như ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng tôi đã đề cập phía trên.
 9. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  • Đối tượng sử dụng phần mềm khai báo thông tin CV trên OMS IBT?
   • Hiện tại chúng tôi cho phép các đối tượng sử dụng là cán bộ, nhân viên Viện Công Nghệ Sinh Học.
  • Các tính năng cho phép của OMS IBT?
   • Khai báo và lưu trữ thông tin hồ sơ khoa học của cá nhân trực tuyến.
   • Mẫu khai báo thông tin hồ sơ cá nhân được thiết kế phù hợp với các mẫu đã và đang có của Việt Nam và có cập nhật theo từng năm.
   • Thông tin CV đã được khai báo trên hệ thống OMS IBT cho phép người dùng in và xuất hồ sơ theo định dạng của các sở hoặc tổ chức như mẫu của: Nafosted, Bộ khoa học công nghệ, Bộ nông nghiệp...
   • Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân hàng năm.
  • Quyền và chính sách riêng tư?
   • Thông tin cá nhân người dùng đã khai báo trên hệ thống OMS được chúng tôi bảo mật không chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ người dùng có tài khoản đăng nhập xem được thông tin cá nhân.
   • Tài khoản người sử dụng được lưu trữ an toàn trên hệ thống máy chủ Viện Công Nghệ Sinh Học.
  • Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, khai báo thông tin CV,... thì hãy liên hệ với chúng tôi?
   • Liên hệ Email: cuongnguyen@ibt.ac.vn hoặc nguyenpg@ibt.ac.vn
   • Điện thoại: 0437568286